donderdag 24 juni 2021

electric vehicle swap battery

Elektrisch rijden. OK.
Maar dan: elektrisch laden.

We zijn vanouds gewend na vele honderden kilometers gereden te hebben de tank weer te vullen. Maar met elektrisch rijden krijgen we van de actieradius ineens een anxiety. En straks doorlopend ruzie in de wijken. Om de laadpalen.

Het probleem is technisch. De oplossing daarentegen maatschappelijk / sociaal. Sociale innovatie.

Onze vertrouwde fossiele brandstoffen hebben een energie-inhoud van grofweg 10 kWh per liter, en iets meer dan 10 kWh per kg. Het kan preciezer maar 10 kWh is makkelijk te onthouden. 

Aan de pomp tanken we zo'n 50 liter, in pak-m-beet 6 minuten.
Voor elektriciteit zouden we dat een vermogen noemen van
50 × 10 kWh per 0,1 uur = 5000 kW = 5 MegaWatt.
7000 pk.
Als twee a drie diesellocomotieven op vol vermogen. Op jouw batterijtje.

Dat moet anders. Dat kan anders.

donderdag 26 november 2020

universum in plancklengte

Reken maar eens na: 
De kans dat je een atoomkern terugvindt in het heelal is ongeveer 1% van de kans dat je een code van 64 letters, hoofdletters en cijfers raadt.

Voeg je nog één symbool toe (bijvoorbeeld ~) dan kun je met zo'n code alle coördinaten in ons universum opschrijven met atoomkern-nauwkeurigheid.

Voor alle mogelijke afstanden in ons universum in plancklengte (max 8×10⁶⁰) volstaat een reeks van 39 tekens uit 39 symbolen.
Want 3939 = 1,13×1062.

In het decimale stelsel kom je er met een getal van 61 cijfers.


En (3939)3 is 'iets' kleiner dan 9595.
Dus met een tekenreeks van 95 tekens uit 95 symbolen kun je zelfs een unieke code geven aan elk kubusjeje met lengte, breedte, hoogte van plancklengte in ons universum van 14 miljard lichtjaar!

Bijvoorbeeld met alleen symbolen als:

0123456789
abcdefghij
klmnopqrst
uvwxyzABCD
EFGHIJKLMN
OPQRSTUVWX
YZ@αβγδεζη
θκλμνξπρστ
υφχψωΓΔΘΛΞ
ΠΣΦΨΩ

zaterdag 8 augustus 2020

scenario-scape directioning

Scenario-planning is een management-techniek waarbij de toepassing van strategieën geplot worden in een 2-dimensionaal diagram.

Scenario-scape directioning is daar een uitbreiding van naar een willekeurig aantal dimensies.

wensen-oplossingen-community

Projecten komen vaak maar moeizaam tot stand. Veel invalshoeken, veel schijven.
Daarom:
  1. een aangroeilijst van eisen en wensen
  2. een aangroeilijst van oplossingen
  3. een associatienet onderling en tussen de beide
  4. een lijst van afnemers, deelnemers en bijdragers

dinsdag 21 januari 2020

als je wilt dat iets anders is

Voel je je rot omdat er iets is waarvan je het anders wilt dan het lijkt?

Wat kun je dan allemaal doen?
Je kunt je gevoel verdoven
Je kunt je er beter over te voelen
Je kunt de discrepantie wegnemen
Je kunt het beter laten lijken
Je kunt het zo willen als het is
Je kunt het maken dat het zo wordt als je wilt

Kies maar
(vrij uit samenwerken in creatieve processen)


dinsdag 24 december 2019

gaswetten op microscopische parameters

Wat als we de macroscopische parameter V vervangen door de microscopische parameter M/rho
(Met M = molmassa, 
en rho = massadichtheid)
Ehhm...

vrijdag 20 december 2019

spontaneous water evaporaration

In case water has gathered enough heat to evaporate and expand to its ambient conditions, without extraneous heat addition, I call this spontaneous water evaporation (a.k.a steam explosion).

Water evaporation takes heat, dependent from its temperature as shown in https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdampingswarmte
(of which samples taken in column empirische delta H the blue dots in the diagram).
 An approximation for the relation I found (check column "lin comb", the red dots in the diagram):
ΔH(T) = 0,5 × 2324√(648-T) + 0,5 × 10226∜(648-T)
with ΔH: enthalpy in J/mole
and T: temperature in Kelvin
Up to around and about 300 °C water's specific heat varies isochorically (ΔV = 0) approximately as in column s.w(T):
s(T) = -0,004232 × T + 5,369 J/gK
Extrapolating water heating behaviour from T=273 K and including heating (from 0 K) and melting of ice, the sponaneous evaporation is expected between 530 K (257 °C) and  540 K (267 °C).