donderdag 26 november 2020

universum in plancklengte

Reken maar eens na: 
De kans dat je een atoomkern terugvindt in het heelal is ongeveer 1% van de kans dat je een code van 64 letters, hoofdletters en cijfers raadt.

Voeg je nog één symbool toe (bijvoorbeeld ~) dan kun je met zo'n code alle coördinaten in ons universum opschrijven met atoomkern-nauwkeurigheid.

Voor alle mogelijke afstanden in ons universum in plancklengte (max 8×10⁶⁰) volstaat een reeks van 39 tekens uit 39 symbolen.
Want 3939 = 1,13×1062.

In het decimale stelsel kom je er met een getal van 61 cijfers.


En (3939)3 is 'iets' kleiner dan 9595.
Dus met een tekenreeks van 95 tekens uit 95 symbolen kun je zelfs een unieke code geven aan elk kubusjeje met lengte, breedte, hoogte van plancklengte in ons universum van 14 miljard lichtjaar!

Bijvoorbeeld met alleen symbolen als:

0123456789
abcdefghij
klmnopqrst
uvwxyzABCD
EFGHIJKLMN
OPQRSTUVWX
YZ@αβγδεζη
θκλμνξπρστ
υφχψωΓΔΘΛΞ
ΠΣΦΨΩ