dinsdag 24 mei 2016

jouw inspiratie, onze transpiratie

De aanloop

Edison, de grote uitvinder van onder andere 'licht en geluid' zei al:
inventing is one percent inspiration and ninety nine percent transpiration.

Voor die inspiratie zoekt GHvernuft daarom uitvinders, en vooral professionals om ontwikkelingen te realiseren die anders blijven liggen. In symbiose met NL innovators en met een daarop toegerust ontwikkelingsprogramma.


hoe gaan we het doen?

Wie zich met een idee meldt benoemen we tot uitvinder. Eventueel kostenloos lopen we het idee langs met onze 4x5 checklist, op zoek naar haalbaarheid in de echte wereld. Na dit vooronderzoek hebben we een long list van professionals uit de creating crowd.

We gaan verder met de professionals die mogelijkheden zien. Met de ideeënmeter van GHvernuft selecteert zich een short list. In alle flexibiliteit uitgaand van ons eerlijk-aandeel-model met gesloten beurzen, formeren we ons tot een projectgroep. Met als missie een bijpassend team om de exploitatie te realiseren.

Dat daarbij op de achtergrond een zelflerend programma meedraait om van al die crowds en teams een hecht kennisnetwerk te maken is mooi meegenomen voor toekomstige projecten.

Waarom meedoen als uitvinder?

Loop je al een tijd rond met een idee?
Kun je wel hulp en advies vinden maar zijn de tarieven je te hoog?

Waarom meedoen als professional?

Vind je het leuk om je vakbekwaamheid eens ergens anders op te oefenen?
Wil je je blik eens verbreden, je netwerk uitbreiden? En de kans creëren op een aandeel in een florissante start-up?
Of misschien wil je je als zzp of als ondernemer helemaal toeleggen op co-creatie?
Neem dan eens vrijblijvend contact op;
 of  


eerlijk-aandeel-model

Een goed idee is geld waard. Maar niet voordat het ontwikkeld is. Er gaat heel wat werk, investeringen en vernuft aan vooraf.
We kunnen er fondsen en mensen voor gaan zoeken. Maar we kunnen ook alvast beginnen met crowd creating en vooraf goede afspraken maken voor de verdeling achteraf.
Dat kan aan de hand van "Slicing Pie", de methode van Mike Moyer. GHvernuft heeft er flexibele overeenkomstvormen op voorbereid.
Ieders toegevoegde waarde wordt omgezet in een eerlijk aandeel in de opbrengst zo gauw als we marktwaarde gecreëerd hebben (breakeven).


prijskaartje

Crowdcreating doen we samen; we zijn onze eigen opdrachtgever. Er hangt dus geen vast prijskaartje aan.
Aan wie meedoet staat het vrij een eigen positie in te nemen: meer als opdrachtgever of juist meer als opdrachtnemer. We kunnen kiezen uit een heel spectrum van overeenkomstvormen, varierend van een vast urentarief tot risicodragend opbouwen van een eerlijk aandeel. Met als tussenvorm een 'basisinkomen' ten laste van een eerlijk aandeel.


4x5 checklist

Het vooronderzoek doen we - uitvinder, GHvernuft en eventueel NL innovators - in vier fasen van elk vijf aandachtspunten. Al onderzoekend geven we onze eigen invulling aan de welbekende business canvas volgens Alexander Osterwalder. En al doende bouwen we contacten op met professionals voor verder crowdcreating.


ideeënmeter

Al lang blijkt dat wisdom of crowds meetbaar en maakbaar is. In de jaren tachtig ontdekte Robert Cooper er een methode voor (waarvan de bouwstenen overigens sterk doen denken aan die van de eerder genoemde business canvas). De ideeënmeter van GHvernuft is daarvan afgeleid en we gebruiken die om de samenstelling en de voortgang van de projectgroep te optimaliseren.


Meld je aan voor crowdcreating

Neem vrijblijvend contact op;
 of  


over crowdcreating.nl

Crowdcreating.nl is een product van GHvernuft, bekend onder kvk 04066591. Het is een handelsnaam van G.Henstra, sinds 1988 ir industrieel ontwerpen, met ervaring in productontwikkeling bij Philips, en later als wetenschappelijk begeleider en supervisor van een honderdtal projecten. En sinds 2013 nog eens tientallen projecten in nauwe samenwerking met NL innovators.