dinsdag 24 december 2019

gaswetten op microscopische parameters

Wat als we de macroscopische parameter V vervangen door de microscopische parameter M/rho
(Met M = molmassa, 
en rho = massadichtheid)
Ehhm...

vrijdag 20 december 2019

spontaneous water evaporaration

In case water has gathered enough heat to evaporate and expand to its ambient conditions, without extraneous heat addition, I call this spontaneous water evaporation (a.k.a steam explosion).

Water evaporation takes heat, dependent from its temperature as shown in https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdampingswarmte
(of which samples taken in column empirische delta H the blue dots in the diagram).
 An approximation for the relation I found (check column "lin comb", the red dots in the diagram):
ΔH(T) = 0,5 × 2324√(648-T) + 0,5 × 10226∜(648-T)
with ΔH: enthalpy in J/mole
and T: temperature in Kelvin
Up to around and about 300 °C water's specific heat varies isochorically (ΔV = 0) approximately as in column s.w(T):
s(T) = -0,004232 × T + 5,369 J/gK
Extrapolating water heating behaviour from T=273 K and including heating (from 0 K) and melting of ice, the sponaneous evaporation is expected between 530 K (257 °C) and  540 K (267 °C).


maandag 14 oktober 2019

inspiraties

die wachten op hun creating crowd.
Hoogbelasting rugzak
Tv dinner servies
Kruiwagen leunstoel
Lineaire transmissie
Al ox batterij
Gradientput-warmteopslag
prevald
Vortex windgenerator
Roulatieopbergsysteem
citytransport hub service
Treinspringerveger
Golflensgenerator
Persoonsgerichte verwarming
Horeca app
surfzeilgenerator
falsificatie index
scenario-scape directioning
wensen / oplossingen / community

dinsdag 24 september 2019

elevator pich

Volgens mij zijn de elementen van een goede pitch:
 1. Aandacht vestigen op een -voor toehoorder- herkenbaar pijnpunt of brandend verlangen en dat ferm uitvergroten,
 2. wat je aanbiedt waarmee je dat gaat oplossen,
 3. geloofwaardigheid creëren en bevestigen:
  • hoe je dat doet,
  • wie je bent dat je dat kan,
  • wie je er al mee geholpen hebt,
 4. wat je van je toehoorder wilt,
 5. uitnodiging aan toehoorder / "call to action",
  inspelend op pijnpunt of brandend verlangen

vrijdag 29 maart 2019

crowd creating spiraal

In een DUMB sessie hebben we aan de hand van de creatiespiraal van Marinus Knoope, uitgebreid voor samenwerking, de "creacties" gevonden:
In t Nederlands (de oorspronkelijke taal van Knoope en van ons) zou dat iets worden als
wish inspirewensen inspireren
imagine envisionverbeelden bezielen
believe acceptgeloven aannemen
express listenuiten luisteren
research informonderzoeken informeren
plan stimulateplannen stimuleren
decide endorsebeslissen steunen
act assist = (try`n test) / (judge, select, rate)handelen assisteren
sustain encouragevolharden aanmoedigen
receive giveontvangen geven
appreciate favourwaarderen gunnen
relax spareontspannen ontzien

ikigai

 1. Passies
  What do you love:
  Wat kun je niet laten?
  (attitude)
 2. Talenten
  What are you good at:
  Wat zijn je talenten?
  (knowledge, experience, skills)
 3. Ambitie, Motieven
  What the world needs:
  Wat vind je nodig? Wat wil je bieden / bereiken?
  (ambition)
 4. Kwaliteiten
  What can you be paid for?
  Waar ligt je waarde?
  (... references / reputation)

maandag 18 maart 2019

De waarde van een uitvinding

Voor welke prijs kun je je uitvinding verkopen?

Een vuistregel voor heel redelijk uitvindersdeel is 5% van de waarde van de, denkbeeldige, onderneming die, enkel en alleen, de uitvinding op de markt brengt.
De waarde van zo'n onderneming is ongeveer 10 × de jaarwinst. Voor wat het waard is, want de prijs is onderhevig aan speculatie, manipulatie en uiteindelijk wat de gek er voor geeft.

Maar alles bij elkaar genomen ligt de waarde van een uitvinding dus rondom 5% × 10 × de jaarwinst = de helft van de jaarwinst.

Eenmalig ... dus kies het juiste moment!


What price may you sell your invention for?

A very reasonable inventor's share would be 5% of the business value. The, virtual, business that, solely, exploits the invention.
A business' value is about 10 times its yearly profit. For what it's worth, because it's also subject to speculation, manipulation and gamble.

The invention's value therefore is about 5% × 10 × the yearly profit = half the yearly profit.

But only once ... so choose the right moment!

donderdag 3 januari 2019

het boek dat ik zou hebben willen schrijven

De inhoudsopgave van het boek dat ik zou hebben willen schrijven:
Over samenwerken in creatieve processen - crowdcreating


Misschien een idee om te crowdfunden?